Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

Krok k samostatnosti

Nájsť si svoj výchovný štýl...

Pani učiteľka dala deťom hádanku:

Moja verná pomocníčka,
chodí so mnou do školy,
nosí perá, učebnice,
desiatu i úlohy.
Čo je to?

Samko sa prihlásil a pohotovo odpovedal: ,,mama!“

Moja najstaršia dcéra ma tiež v škole raz takto ,,bonzla“. Hľadala si v taške čítanku, a keď si ju nenašla, nahnevane poznamenala: ,,To je mamina chyba. Zase mi ju zabudla pobaliť do tašky.“ Vtedy Lucka chodila do prvej triedy a ja som žila v presvedčení, že kvalitný ,,rodičovský servis“ spočíva aj v takejto medvedej službe. Po Luckinej vtipnej poznámke som si uvedomila, že nastal čas, aby moje dieťa prebralo zodpovednosť za svoju prípravu do školy do vlastných rúk. Spočiatku nás to stálo niekoľko poznámok v žiackej knižke, ale dostavili sa aj prvé pozitívne výsledky.

Páči sa mi výrok Márie Montessory: ,,Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“ Preberaním zodpovednosti za svoje deti im nepomáhame, ale naopak. Kladieme im pod nohy polená.

Akoby sme im práve vtedy hovorili: ,,Nemáš na to, aby si to urobil sám. Musím to urobiť ja za teba. Je to síce tvoja úloha, ale ty nie si schopný aby si to zvládol. Náhodou niečo pokazíš...“

A Márii Montessori patrí aj ďalší rovnako dôležitý výrok: ,, Nerob za deti to, čo vedia urobiť samé“ Deti v sebe skrývajú nekonečnú studnicu schopností, ba aj talentov. Našou úlohou je pomôcť im objavovať ich a na plno ich rozvíjať.

Dajme deťom šancu urobiť niečo samostatne a oni sa nám odmenia radosťou z vlastného úspechu. Spoločná radosť z týchto drobných výhier je v očiach vášho dieťaťa veľký krok vpred.